Artikel

Regeländringar beslutade den 6 april 2017

Publicerad

Ändringar i nationalparksförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i nationalparksförordningen med anledning av att riksdagen godkänt regeringens förslag i propositionerna om utvidgning av Tivedens och Björnlandets nationalparker. Ändringarna innebär att det införs nya kartor över nationalparkernas gränser i förordningens bilagor. Ändringarna träder i kraft den 4 maj 2017.

Referenser

  • regeringens proposition Utvidgning av Tivedens nationalpark (prop. 2016/17:96)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark
  • Riksdagsskrivelse 2016/17:181
  • regeringens proposition Utvidgning av Björnlandets nationalpark (prop. 2016/17:97)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU17 Utvidgning av Björnlandets nationalpark
  • riksdagsskrivelse 2016/17:182
  • nationalparksförordningen (1987:938)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske torsdagen den 20 april 2017.

Kontaktperson
Egon Abresparr 08-405 39 13