EU:s försvarsministrar diskuterade EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Publicerad

När EU:s försvarsministrar träffades i Bryssel den 18 maj diskuterades flera frågor inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Därutöver diskuterade försvarsministrarna bland annat samarbetet mellan Nato och EU.

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) diskuterades bland annat möjligheten att upprätta ett permanent strukturerat samarbete (PESCO), formerna för en koordinerad försvarsöversyn (CARD), utvecklingen av EU:s snabbinsatsförmåga, med särskilt fokus på EU Battle Groups, och upprättandet av en europeisk försvarsfond (EDF). Målet med diskussionen var att förbereda det Europeiska rådet i juni, då EU:s stats- och regeringschefer förväntas fatta beslut om strategisk inriktning för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Under mötet representerades regeringen av ambassadör Lars Danielsson. Vid mötet underströks regeringens uppfattning att samarbetet inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik är under rådande omvärldsläge viktigare än någonsin, men att allt samarbete ska bygga på mellanstatlighet och bidra till att stärka unionens sammanhållning.

Samarbetet mellan EU och Nato

Den andra dagordningspunkten vid mötet handlade om samarbetet mellan EU och Nato. Vid toppmötet i Warszawa 2016 undertecknade EU och Nato en samarbetsdeklaration. Vid mötet återrapporterade den Europeiska utrikestjänsten (EEAS) hur det går med genomförandet av deklarationen.

Regeringen välkomnar arbetet och ställer sig positivt till praktiskt samarbete. Detta för att exempelvis motverka hybridhot och kunna genomföra gemensamma övningar. Det är dock viktigt att organisationerna kompletterar varandra och att de inte överträder varandras mandat och beslutsrätt.

Övriga frågor

Under lunchen diskuterade EU:s försvarsministrar tillsammans med EU:s inrikesministrar kampen mot terrorism. Därtill hade försvarsministrarna ett styrelsemöte inom den Europeiska försvarsbyrån, EDA.

 

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC