Kommenterad dagordning inför FAC (försvar) den 18 maj 2017