Kommenterad dagordning inför utrikesrådet (försvarsfrågor) den 6 mars 2018