Artikel

Regeländringar beslutade den 11 maj 2017

Publicerad

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Ändringen är nödvändig för att stödordningen ska leva upp till EU-lagstiftningen och innebär att förordningen i den nuvarande lydelsen saknar en bestämmelse som hindrar Trafikverket från att betala ut ett stöd till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. En sådan bestämmelse införs nu i förordningen som träder i kraft den 20 juni 2017.

Referenser

  • förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 23 maj 2017.

Kontaktperson
Magnus Moreau 08-405 41 27