Digitala inre marknaden och cybersäkerhet på EU-rådsmöte

När rådet för telekommunikation möts i Luxemburg 24 oktober står genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden och cybersäkerhet på dagordningen.

Bild från rådsmöte
Tidigare rådsmöte i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd

Strategin för den digitala inre marknaden

Rådet kommer att hålla en riktlinjedebatt om genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden. Strategin syftar till att förbättra tillgången till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag, skapa goda förutsättningar för digitala nät och tjänster och maximera tillväxtpotentialen för den europeiska digitala ekonomin. Debatten är en uppföljning av diskussionerna vid Europeiska rådets möte 19–20 oktober och det digitala toppmötet i Tallinn 29 september.

EU behöver på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och regeringen välkomnar den digitala inre marknadsstrategin. Regeringen betonar vikten av att den digitala inre marknadsstrategin fullbordas i tid och anser att den ska vara öppen mot omvärlden och främja fria, gränsöverskridande dataflöden.

Cybersäkerhet

Ministrarna ska även hålla en riktlinjedebatt om cybersäkerhet. I mitten av september presenterade kommissionen ett cybersäkerhetspaket som består av flera åtgärder för att bygga en stark cybersäkerhet i EU.

Regeringen är positiv till ett fortsatt starkt och proaktivt EU-arbete på området. Regeringen ställer sig generellt positiv till fortsatta satsningar inom EU och framförallt till det samarbete som sker inom ramen för EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem.

Bredbandsutbyggnad och e-förvaltning

Det estniska EU-ordförandeskapet kommer att informera om resultatet av ministrarnas diskussion om ett uppdaterat regelverk för elektronisk kommunikation. Det handlar bland annat om bredbandsutbyggnad och digitala tjänster.

Ordförandeskapet kommer även att informera om ministerförklaringen om e-förvaltning från Tallinn samt om det östliga partnerskapets ministermöte om digital ekonomi.

Alf Karlsson, statsekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i telekområdet 24 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)