Artikel

Regeländringar beslutade den 25 januari 2018

Publicerad

Terrängkörningsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i terrängkörningsförordningen som ger länsstyrelsen en möjlighet att förbjuda eller begränsa terrängkörning med motordrivet fordon i vissa områden inom en kommun.

Förordningen träder i kraft den 8 februari 2018.

Referenser

  • terrängkörningsförordningen (1978:594)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 6 februari 2018.

Kontaktperson:
Anna Berglund 08-405 49 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.