Artikel

Regeländringar beslutade den 8 februari 2018

Publicerad

Följdändringar i förordningar gällande Sveriges sjöterritorium och maritima zon

Regeringen har beslutat om följdändringar i tre förordningar med anledning av den nya lagstiftning som är följden av propositionen Sveriges sjöterritorium och maritima zon. Förordningarna är förordningen om Sveriges ekonomiska zon, förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och havsmiljöförordningen. Ändringarna handlar om hänvisningar till den nya lagstiftningen.

Referenser

  • förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon
  • förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
  • havsmiljöförordningen (2010:1341)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 20 februari 2018.

Kontaktperson
Anna Berglund 08-405 49 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.