Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Finansiering av bistånd och utveckling diskuterades på Sveriges EU-representation

Publicerad

Det måste till enorma mängder kapital för att klara fattigdomsbekämpning och alla de utmaningar Agenda 2030 och de globala målen ställer upp. Den svenska biståndsmyndigheten Sida ligger långt framme i arbetet med finansiering och höll ett särskilt möte på temat på Sveriges EU-representation 11 april.

Kristina Kühnel, Erik Korsgren och Christopher Onajin
Biståndsmyndigheten Sida har goda erfarenheter att arbeta med garantier. Om detta handlade ett möte med utvecklings-och biståndsexperter i Bryssel 11 april. Christopher Onajin, Erik Korsgren och Kristina Kuhnel som alla arbetar vid Sida höll i mötet. Kristina Kühnel är stationerad vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Foto: EU-representationen

- Världsbanken uppskattar att de biståndsmedel som är tillgängliga i världen idag bara räcker till cirka 10 procent av det som behövs för att uppfylla de globala målen och Agenda 2030. Vi måste helt enkelt få in mer kapital, förklarar Erik Korsgren, chef för Sida:s enhet för lån och garantier.

Det är ungefär 20 år sedan Sida började arbeta med garantier som bland annat öppnar för utlåning till projekt med högre risk än traditionella finansiärer normalt vill satsa på. Erfarenheterna är goda och Sida har ett uppdrag från regeringen att fortsätta utveckla och öka den delen av det svenska biståndet.

- Många aktörer arbetar redan med den här typen av finansiering men Sida har mandat att ställa ut statliga garantier, att staten går in och tar en del av risken. Det gör att vi har möjlighet att samarbeta med aktörer som förvaltar och investerar mycket pengar, till exempel pensionsfonder, försäkringsbolag och banker, säger Erik Korsgren.

EU:s utvecklingsfond ställer också ut garantier

Nytt är att EU:s fond för hållbar utveckling ska börja ställa ut garantier. I överenskommelsen om EU:s utvecklingspolitik finns också ett separat kapitel om innovativ finansiering. Det här är områden där Sidas erfarenheter kan bidra, förklarar Kristina Kühnel som är utsänd av Sida till Sveriges EU-representation.

Med hjälp av garantier har Sida givit Nordic Environment Finance Cooperation, Nefco, möjlighet att låna ut pengar till kommuner i Ukraina för att kunna utveckla energieffektivitet i byggnader och närma sig EU-standarder. Ett annat exempel visar hur Sida tagit en del av risken för African Guarantee Funds garantier som stöd för utlåning till små och medelstora företag.

Möjligt att styra resurser

Konsten att styra resurserna så att de går till exakt det som ska prioriteras diskuterades också.

- Här handlar det om att avtalen tydligt klargör att utlåningen till exempel ska nå kvinnliga företagare och kvinnligt entreprenörskap eller ligga i linje med klimatmål. Vi följer också upp arbetet på plats, ofta i nära samarbete med våra ambassader i världen, säger Christopher Onajin, rådgivare för lån och garantier på Sida.

Ersättning betalas ut ibland

Att ersättning ibland betalas ut till långivarna, då kreditförluster uppstår, är inte nödvändigtvis ett misslyckande utan snarare tvärtom, förklarar Christopher Onajin vidare.

- Vi förväntar oss, och gör avsättningar för att kunna göra utbetalningar via en del av garantierna. Om vi inte gör det betyder det att satsningen kanske inte var rätt eller att långivaren egentligen klarar sig utan Sidas garantier.

Producerat av EU-representationen

Sidas bistånd 2018

  • traditionellt bistånd, så kallade gåvomedel, 26 Mrd SEK
  • garantiram, 12 Mrd SEK
Laddar...