Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Ökat samarbete mellan EU och FN för en hållbar värld

Publicerad

EU och FN är centrala aktörer för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Sverige är medlem i båda organisationerna och bidrar med medel till EU:s och FN:s verksamhet. Hur EU och FN kan stärka sitt samarbete för att uppnå bättre resultat var temat för en paneldebatt som Sveriges EU-representation i Bryssel nyligen var värd för.

Lisa Bjuggstam
Lisa Bjuggstam, ministerråd vid EU-representationen öppnade seminariet "EU-UN cooperation: Confronting change in the multilateral system". Sveriges EU-representation har under året stått värld för en rad välbesökta seminarier och möten om EU:s utvecklingspolitik. Foto: Sveriges EU-representation

Under debatten diskuterade deltagarna bland annat hur EU och FN kan samarbeta för att försvara gemensamma värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati, miljö och klimat, samt hur finansieringen av FN och de globala hållbarhetsmålen ska bli mer effektiv.

- För Sverige är det viktigt med ett ännu närmare samarbete mellan EU och FN. Eftersom båda organisationerna nu genomgår en period av förändringar, där FN genomför reformer av sitt arbete och EU fått en ny kommission, är detta en bra tidpunkt för oss att fördjupa diskussionen, sa Lisa Bjuggstam, biträdande chef på utrikes- och säkerhetspolitiska enheten på Sveriges EU-representation.

Slutsatser och konkreta förslag

Deltagarna var överens om att globala utmaningar kräver gemensamma lösningar och att ett starkare samarbete mellan EU och FN behövs.

- EU:s medlemsländer har en viktig roll inom FN. Vi måste som EU-länder stå eniga och ha en tydlig linje för hur vi ska möta de globala utmaningarna, både på hemmaplan och i internationella sammanhang, sa Filiberto Sebregondi, chef för utvecklingspolitiska enheten på EU:s utrikestjänst. Då blir vi också en bättre och mer strategisk partner till FN.

- Sverige har tagit fram strategier för samarbetet med olika FN-organ. Det är en bra modell som kan tjäna som inspiration för andra medlemsländer. Det kan också hjälpa oss inom EU att bli mer samstämmiga i vårt förhållningssätt och samarbete med FN, underströk Alessandro Villa, ställföreträdande enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för bistånd.

Barbara Pesce-Monteiro, direktör på UNDP:s kontor i Bryssel, påpekade att som betydande finansiär av FN-systemet är det naturligt att EU har höga förväntningar på resultat av FN:s arbete. Hon uttryckte också förhoppning om att EU går i täten för att ändra formerna för hur FN finansieras för att öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten.

En gemensam agenda

- Vi har gemensamma värderingar och prioriteringar, baserat på de globala målen för hållbar utveckling och en regelbaserad global världsordning. Detta gör det naturligt för oss att samarbeta. Men vi behöver göra ännu mer tillsammans, och det ställer krav på oss alla, konstaterade Barbara Pesce-Monteiro, med medhåll från deltagarna.

De gemensamma prioriteringarna och värderingarna återfinns i de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Agendan är en bas för att vidareutveckla det strategiska samarbetet mellan EU och FN i syfte att stärka resultaten i biståndet och bidra till en hållbar värld.

Seminariet hölls den 13 november på Sverige EU-representation. 

Regeringens arbete med Agenda 2030

Laddar...