Överenskommelse om konkurrens inom flyget, fartygsavfall och vägtullar på EU-möte

Publicerad

EU:s transportråd kom 7 juni överens om inriktningar för nya regler om konkurrens inom luftfarten, hantering av fartygsavfall och system för vägtullar. Även sociala villkor för förare var uppe för diskussion.

Mattias Landgren och Violeta Bulc
Statssekreterare Mattias Landgren samtalar med EU:s transportkommissionär Violeta Bulc inför mötet i EU:s transportråd 7 juni. Foto: Europeiska unionens råd

Luftfart, sjöfart och landtransporter

EU:s medlemsländer enades om förslaget till förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten. Förslaget syftar till att säkerställa rättvis konkurrens mellan flygbolag i EU:s medlemsländer och flygbolag från länder utanför EU.

Deltagarna kom också överens om kommissionens förslag om mottagningsanordningar för fartygsavfall i hamnar. De uppdaterade bestämmelserna ska ge fartyg bättre incitament att lämna sitt avfall på land istället för att dumpa det till sjöss.

Rådet enades också om ett förslag till uppdaterade bestämmelser om det gemensamma systemet för elektroniska vägtullar. Reglerna ska möjliggöra för fordonsägare att betala vägtullar via en samlad faktura oavsett var i Europa man har färdats. En nyhet i förslaget är att även vägavgiftssystem som använder avläsning av registreringsskyltar kommer att ingå i systemet.

Sociala villkor för förare

Medlemsländernas representanter diskuterade ett antal förslag om sociala villkor för förare. Dessa förslag innehåller bland annat nya bestämmelser om förares arbetsvillkor som kör- och vilotider särskilda utstationeringsregler.

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om transportrådets möte 7 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.