Artikel från Näringsdepartementet

Dialogen om EU:s framtida sammanhållningspolitik är igång

Publicerad

I början av juli inleddes dialogen om förslagen till EU:s nya fonder inom ramen för sammanhållningspolitiken mellan EU-kommissionen, Regeringskansliet och tjänstemän från svenska regionala programområden och förvaltande myndigheter.

Flera personer samtalar i ett mötesrum.
Förordningsförslag var i fokus när representanter från Regeringskansliet, EU-kommissionen, svenska regionala programområden samt förvaltande och reviderande myndigheter träffades den 4 juli. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Regeringskansliet bjöd den 4 juli in sakkunniga till en första träff om förordningsförslagen, främst gällande EU:s regional- och socialfond, men även övriga fonder som är kopplade till ett gemensamt regelverk. Lena Andersson-Pench, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik och Stefan Olsson, direktör på generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering fanns på plats tillsammans med kollegor för att presentera förslagen och svara på frågor.

Nuvarande programperiod för EU:s fonder och program sträcker sig till 2020. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas om. I slutet av maj och början av juni publicerade EU-kommissionen förslag till nya fonder inom ramen för sammanhållningspolitiken. Förhandlingarna om sammanhållningspolitiken inleds under sommaren 2018 och kan avslutas först när förhandlingarna om en ny flerårig budgetram för EU är slutförda.


Regeringskansliet har lämnat en första bedömning av förslagen i fakta-pm till riksdagen. Regeringskansliet remitterar även förordningsförslagen. Remissvaren ska ha kommit in senast den 12 september 2018.