Skydda barn idag för att förhindra konflikter imorgon

En viktig del av svensk utrikes-och biståndspolitik är att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Sverige leder just nu den arbetsgrupp i FN:s säkerhetsråd som strävar efter att skydda barn som drabbas av konflikt och deras rättigheter.

Krig och väpnade konflikter för med sig förödande konsekvenser för både individer och hela samhällen. Och de som är mest skyddslösa är barn. Över 350 miljoner barn runt om i världen är idag påverkade av väpnad konflikt. 125 miljoner barn är direkt drabbade.

Med utgångspunkt i barnkonventionen och internationell humanitär rätt, leder Sverige arbetet i säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt. Sverige har i egenskap av ordförande också konsekvent tagit upp barns utsatta situation vid diskussioner och förhandlingar i säkerhetsrådet. Arbetet sker utifrån fyra prioriteringar:

• Genomförande av FN:s barn och väpnad konflikt-agenda med mål att skydda barn från väpnade konflikter och ställa förövare till svars.
• Barns möjligheter att göra sin röst hörd.
• Barns rätt till utbildning.
• Barns rätt till hälsa, inklusive psykisk hälsa.

För att ge barn en möjlighet att bli hörda av beslutsfattare, civilsamhällsorganisationer och andra vuxna har Sverige, tillsammans med samarbetspartners som Unicef, Plan, Rädda Barnen och Fryshuset, anordnat barnkonsultationer på flera platser runt om i världen. Hur upplever barn konflikter? Hur påverkar konflikter dem? Vad behöver de under och efter konflikt? I bland annat Colombia, Libanon (med fokus på flyktingbarn i hela regionen), Jemen, Bangladesh (fokus på rohingya) och Sverige har barn delat med sig av sina erfarenheter, behov och drömmar med förhoppning att vägleda politiker i att ta rätt beslut.

Rekommendationerna ska föras till FN:s säkerhetsråd, och integreras i Sveriges arbete med frågan under det svenska ordförandeskapet i juli.

Ordförandeskapet blir ett tillfälle att konsolidera Sveriges arbete med barn och väpnad konflikt, men även med konfliktförebyggande som har varit en övergripande prioritering för Sveriges arbete i säkerhetsrådet. Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer därför att leda Sveriges enda öppna debatt under ordförandeskapet på temat "Protecting Children Today Prevents Conflicts Tomorrow". Sverige arbetar också på att anta en ambitiös resolution om barn och väpnad konflikt i samband med den öppna debatten och lansera en process för att ta fram praktiska råd om barnskydd och barns rättigheter i fredsprocesser.