Artikel

Regeländringar beslutade den 4 oktober 2018

Publicerad

Den 4 oktober beslutade regeringen om följande regeländring inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändringar i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar. Ändringarna innebär dels att möjligheten att få göra undantag för viss användning av bly i batterier tas bort eftersom det numera finns ersättningsmaterial, dels att datumet för en översyn av möjligheten att göra vissa andra undantag för användning av de förbjudna metallerna flyttas fram.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2018.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon
  • Förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Kontaktperson

Johan Fallenius, 08-405 13 49

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.