Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?

Publicerad

Handels-och Sverigefrämjardagarna i Stockholm är en årlig konferens som arrangeras av Utrikesdepartementet, Kulturdepartementet och Svenska Institutet. Temat för i år var ”Relation och utbyten - över gränser och mellan stuprör”. Bland talarna återfanns bland annat framstående externa aktörer inom AI, handelspolitik, exportfrämjande, innovation och kulturområdet. Här kan du ta del av två filmade seminariepunkter: Samtal om Sverige i digitala medier och Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?

Samtalet om Sverige i digitala medier

Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet, presenterade resultaten från arbetet med att följa vad som sägs om Sverige på fyra språk i miljoner digitala källor. Introducerad av: Gabriella Augustsson, Utrikesdepartementet.

Den digitaliserade demokratin – hot eller möjlighet?

Hur problematiskt är digitalisering av demokrati?
Moderator: Lasse Truedsson, Institutet för mediestudier. Panelen: Gustav Martner, grundare till Digital Reliance, Karin Pettersson, författare till boken ”Internet är trasigt”, Rosaline Marbinah, demokratiambassadör och ordförande i LSU och Henrik Selin, huvudsekreterare för Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Introducerad av: Gabriella Augustsson, Utrikesdepartementet.

Handels- och Sverigefrämjardagarna

19-22 november samlades 130 diplomater från över 90 utlandsmyndigheter i Stockholm för att delta i årets upplaga av Handels-och Sverigefrämjardagarna.
Dagarna syftade till att möjliggöra långsiktigt relationsbyggande och kunskap om att kommunikation måste finnas med redan från början. Fyra områden identifierades i behov av full uppmärksamhet: Demokrati och mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, cybersäkerhet och desinformation.

Här kan du ta del av dagarna: