Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Sverigefrämjare, demokrati och digitalisering

Publicerad

19-22 november samlades 130 diplomater från över 90 utlandsmyndigheter i Stockholm för att delta i årets upplaga av Handels-och Sverigefrämjardagarna. Bland talarna återfanns bland annat statsråden Ann Linde, Margot Wallström och statssekreterare Per Olsson Fridh. Temat för i år var ”Relation och utbyten - över gränser och mellan stuprör”. Dagarna syftade till att möjliggöra långsiktigt relationsbyggande och kunskap om att medveten kommunikation måste finnas med redan från början. Fyra områden identifierades i behov av full uppmärksamhet: Demokrati och mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, cybersäkerhet och desinformation.

 • EU- och Handelsminister Ann Linde står vid ett talarbord och talar till mötesdeltagarna.

  "De senaste åren har det hänt omvälvande saker när det gäller handelspolitiken och våra frågor står nu ännu mer i den internationella politikens mitt. Om internationella relationer vore ett eget språk så skulle ”handel” vara en av det mest använda ordet," sa EU- och handelsminister Ann Linde.

  Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

 • Utrikesminister Margot Wallström står och talar vid ett talarbord.

  "Diplomati handlar i grunden om kommunikation, om det goda samtalet, via dialog och överenskommelser – oavsett om det berör handel eller politik. Genom främjande synliggör vi Sverige, de värden vi står för och de möjligheter vi erbjuder, " sa utrikesminister Margot Wallström.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet, står på scenen och talar till mötesdeltagarna.

  Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet, presenterade resultaten från arbetet med att följa vad som sägs om Sverige på fyra språk i miljoner digitala källor.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Moderator Lasse Truedsson står på scen vid talarstolarna och talar med panelen som är Gustav Martner, Karin Pettersson, Rosaline Marbinah och Henrik Selin.

  Lasse Truedsson, Institutet för mediestudier, modererade samtalet "Den digitaliserade demokratin – hot eller möjlighet?" Panelen: Gustav Martner, grundare till Digital Reliance, Karin Pettersson, författare till boken ”Internet är trasigt”, Rosaline Marbinah, demokratiambassadör och Henrik Selin, huvudsekreterare för Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Suzi Ersahin står och håller i sitt SI:s pris.

  Svenska institutet delade ut pris till en utlandsmyndighet som på ett framgångsrikt sätt arbetat med Si:s utbud. Generalkonsulatet i Istanbul fick SI:s utmärkelse och pris för framgångsrikt arbete. Priset togs emot av kulturrådet i Istanbul, Suzi Ersahin.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • akrobaterna Louise von Euler Bjurholm och Henrik Agger från Cirkus Cirkör uppträder framför mötesdeltagarna.

  Fängslande uppträdande av akrobaterna Louise von Euler Bjurholm och Henrik Agger från Cirkus Cirkör med ett stycke ur ”Extreme Symbiosis”.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Kulturråd Nina Röhlcke i Berlin står vid talarstolen på scenen och talar till mötesdeltagarna.

  Kulturrådet Nina Röhlcke i Berlin berättade om goda förutsättningar för nordiskt samarbete i Berlin och väl fungerande relationer med Nordiska ministerrådet.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Press- och kommunikationsrådet Monica Enqvist och kulturrådet Linda Zachrison från ambassaden i Washington står vid talarstolen och talar till mötesdeltagarna.

  Press- och kommunikationsrådet Monica Enqvist och kulturrådet Linda Zachrison från ambassaden i Washington beskrev ett långvarigt nordiskt samarbete och betonade vikten av en tydlig arbetsfördelning när det gäller samnordiska projekt.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

 • Hedda Krausz, kulturråd i Pretoria står på scenen och talar till mötesdeltagarna.

  Hur möter främjarna kultur? Hedda Krausz, kulturråd i Pretorian, höll en inledande presentation med konkreta tips. Därefter bjöds samtliga 130 kollegor in att bordsvis dela sina erfarenheter med varandra.

  Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

- Vi påverkas alla allt mer av en omfattande digitalisering med växande informationsflöden. Vi ser en ökad polarisering och oroande utveckling för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer – även i vårt eget närområde, sade utrikesminister Margot Wallström inför en fullsatt konferens. Hon påminde om att vårt samlade arbete med att stå upp för våra värderingar blir allt viktigare. Där dialog, relationsskapande och strategiskt främjande- och kommunikationsarbete är viktiga verktyg som kan motverka såväl en negativ utveckling, som att stötta en positiv.

Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?"

I panelsamtalet "Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?" påpekade Henrik Selin, huvudsekreterare för regeringens utredning Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, att internet måste fortsätta utvecklas då det idag finns en maktkoncentration – extremt få företag har mycket makt, vilket är en utmaning för demokratin. Men även affärsmodellen komplicerar i hur algoritmer fungerar då de snabbt leder in den som söker information på förstärkta budskap. Demokratiambassadören Rosaline Marbinah beskrev ändå hoppfullhet och att digitalisering och internet ger röst åt nya grupper vilket är en förutsättning för demokrati.
- De unga är bättre på källkritik och mindre fördomsfulla. Med mobilen har jag världen i min hand!, menade hon.

Se hela panelsamtalet i artikeln: Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?

Samarbete över gränser mellan stuprör

Vår samtid möter allt fler gemensamma utmaningar som behöver  gemensamma lösningar. Därför är samarbete avgörande. Stuprören ska bort, sade Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet. Han påminde om Sveriges många kulturmyndigheter och institutioner som har regeringens uppdrag att verka för ett ökat internationellt och interkulturellt utbyte:
- Använd er av dem, deras kompetens och deras möjlighet att bidra, var hans uppmaning. För kom ihåg att kulturen är kittet som håller kvar relationen mellan människor när allt annat gått förlorat!

Avslutningsvis tackade EU- och handelsminister Ann Linde alla utlandsmyndigheterna:
- Ni gör ett enastående jobb varje dag för att främja Sverige, svensk kultur, svensk handel och svenska värderingar ute i världen!

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Handels- och Sverigefrämjardagar

Sveriges utlandsstationerade representanter bjuds årligen hem till Handels- och Sverigefrämjardagar i syfte att dela erfarenheter och kunskap med varandra. Årets tema var ”Relationer och utbyten – över gränser och mellan stuprör”. Bland talarna återfanns framstående externa aktörer inom AI, handelspolitik, exportfrämjande, innovation och kulturområdet. Här kan du ta del av två filmade seminarier: "Samtalet om Sverige i digitala medier" och "Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?"

Sveriges utsända kulturråd

Sverige har idag nio utsända kulturråd vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris, med Svenska institutet som huvudman. Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen mellan länderna.