Artikel

Regeländringar beslutade den 12 december 2018

Publicerad

Den 12 december beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras i fråga om Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna). Ändringen innebär att bestämmelserna om förebyggande åtgärder mot utsläpp av fluorerade växthusgaser (f-gaser) samt skyldighet att föra register för mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar börjar gälla för dessa myndigheter först den 1 januari 2021.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Kontaktpersoner:

Henrik Jonsson 08-405 53 08

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.