Artikel

Regeländringar beslutade den 8 november 2018

Publicerad

Den 8 november beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter med anledning av att myndigheten Lotteriinspektionen vid årsskiftet byter namn till Spelinspektionen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter så att hänvisning görs till Naturvårdsverkets nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Naturvårdsverket har från den 1 juli 2018 ersatt sina föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor med de nya föreskrifterna (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Ändringen träder i kraft den 6 december 2018.

Referenser:

  • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kontaktpersoner

Miljöledning: Anna Berglund 08-405 49 58

Miljösanktionsavgift: Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.