Regeländringar beslutade den 8 november 2018

Den 8 november beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter med anledning av att myndigheten Lotteriinspektionen vid årsskiftet byter namn till Spelinspektionen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter så att hänvisning görs till Naturvårdsverkets nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Naturvårdsverket har från den 1 juli 2018 ersatt sina föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor med de nya föreskrifterna (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Ändringen träder i kraft den 6 december 2018.

Referenser:

  • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kontaktpersoner

Miljöledning: Anna Berglund 08-405 49 58

Miljösanktionsavgift: Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.