Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Hearing om delbetänkandet Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Publicerad

Den 3 maj 2019 bjöd Socialdepartementet in till en hearing avseende delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” i den av regeringen tillsatta utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” (SOU 2019:2). Hearingen blev ett tillfälle för remissinstanser att lämna synpunkter på delbetänkandet, och gjorde det möjligt att samla in eventuella synpunkter som är av relevans för utredningens fortsatta arbete.

Inledning

Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum presenterar delbetänkandet

LO-TCO Rättsskydd

Sveriges Läkarförbund

TCO

Karolinska Institutet, Avdelningen för försäkringsmedicin

Inspektionen för Socialförsäkringen

LO

Svenskt Näringsliv

Karolinska Institutet, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Försäkringskassan

Frågor till utredningen

Avslutning

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter