Nya rapporter: Sveriges genomförande av Europa 2020-strategin och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt

Publicerad

På torsdagen den 25 april 2019 beslutade regeringen om två årliga rapporter till EU-kommissionen. De handlar om hur Sverige genomför och lever upp till målen i Europa 2020-strategin respektive stabilitets- och tillväxtpakten. Här kan du läsa mer och ta del av rapporterna.

Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Det är de övergripande prioriteringarna för EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020. För att beskriva det nationella arbetet för att nå målen inom strategins fem områden; sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi, så sammanställer varje EU-land årligen en rapport till EU-kommissionen.

Här kan du läsa mer om årets nationella reformprogram och ta del av den i sin helhet:

Rapport: Sveriges nationella reformprogram 2019 

Mer om Europa 2020-strategin finns här:

Europa 2020-strategin

Regeringen har även fattat beslut om en annan årlig rapport, nämligen Sveriges konvergensprogram. I det beskrivs den ekonomiska politiken och Sveriges offentliga finanser i förhållande till stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk.

Sveriges konvergensprogram 2019 baseras på 2019 års ekonomiska vårproposition (prop. 2018/19:100), som regeringen överlämnade till riksdagen den 10 april 2019. Riksdagens finansutskott informerades om konvergensprogrammet den 23 april 2019. Den 25 april 2019 beslutade regeringen konvergensprogrammet.

Rapport: Sveriges konvergensprogram 2019

Genvägar