EU:s framtida digitala strategi diskuteras i telekområdet

Publicerad

EU:s framtida digitala strategi stod på agendan när EU:s telekomministrar träffades i Luxemburg den 7 juni. Sverige representerades av ambassadör Åsa Webber.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
På mötet den 14 maj ska jordbruksministrarna diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatstrategin. Foto: Europeiska rådet

EU:s framtida digitala strategi

På mötet i telekområdet antog ministrarna rådslutsatser om EU:s framtida digitala strategi. I rådslutsatserna lyfts bland annat företagens möjlighet att växa och konkurrera på en global marknad fram. Vikten av att personlig data skyddas, att digital kompetens ingår i fortbildning och omskolning samt konsumentskydd poängteras också. Regeringen anser att ett europeiskt samarbete på området är avgörande för att Sverige och Europa ska vara framgångsrika i den digitala omvandlingen. Regeringen anser samtidigt att ny digital teknik inte nödvändigtvis kräver en ny reglering. Det kan vara mer effektivt att se till att befintliga regelverk efterlevs och att förbättra regelverk som hindrar utvecklingen.

Diskussion inför världsradiokonferensen

Vid Internationella teleunionens världsradiokonferens i höst ska ändringar göras i unionens radioreglemente. På telekomministrarnas möte den 7 juni tog ministrarna beslut om EU:s ståndpunkt inför konferensen.

Åsa Webber, ambassadör, representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.