Artikel

Regeländringar beslutade den 23 maj 2019

Publicerad

Ändring av bestämmelse om klassificering av farligt avfall

Regeringen har beslutat om en ändring i avfallsförordningen som innebär att när avfall ska klassificeras ska man börja med att bedöma om avfallet har farliga egenskaper och därefter välja lämplig avfallskod.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Referenser:

  • avfallsförordningen (2011:927)

Kontaktperson:

Johan Fallenius: 08-405 13 49

 

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.