Artikel

Regeländringar beslutade den 23 maj 2019

Publicerad

Ändring av bestämmelse om klassificering av farligt avfall

Regeringen har beslutat om en ändring i avfallsförordningen som innebär att när avfall ska klassificeras ska man börja med att bedöma om avfallet har farliga egenskaper och därefter välja lämplig avfallskod.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Referenser:

  • avfallsförordningen (2011:927)

Kontaktperson:

Johan Fallenius: 08-405 13 49

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.