Artikel

Regeländringar beslutade den 29 maj 2019

Publicerad

Förordningsändringar med anledning av nya lagar om vägtrafik och fordon

Regeringen har beslutat om ändringar i fem förordningar inom Miljödepartementets ansvarsområde. Det handlar om följdändringar med anledning av ett beslut om en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och användning. I huvudsak är det fråga om att uppdatera hänvisningar som avser tidigare bestämmelser till motsvarande bestämmelser i den nya lagstiftningen.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Referenser:

  • regeringens proposition 2018/19:33 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
  • trafikutskottets betänkande 2018/19:TU12 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
  • riksdagsskrivelse 2018/19:241
  • bilskrotningsförordningen (2007:186)
  • avgasreningsförordningen (2011:345)
  • förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie
  • förordningen (2016:836) om elbusspremie
  • förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos: 08-405 21 51

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.