Artikel

Regeländringar beslutade den 5 september 2019

Publicerad

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen innebär att en hänvisning i 20 § rättas till rätt stycke i 13 §.


Referenser:

  • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontaktperson:

Helen Blomberg 08-405 82 24

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.