Artikel

Regeländringar beslutade den 5 december 2019

Publicerad

Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Regeringen har beslutat om de ändringar i förordningen om klimatbonusbilar som aviserats i budgetpropositionen för 2020. Definitionen av klimatbonusbil kompletteras med bilar som tidigare godkänts men som därefter har ändrats och sedan godkänts genom registreringsbesiktning. Exempel på när en klimatbonus bör kunna bli aktuell är elbilar där hyllor monteras i efterhand för att kunna användas av hantverkare, eller fabriksnya bensinbilar som konverteras till gasdrift av tillverkaren. Dessa bilar har låg klimatpåverkan och kommer också att kunna få bonus enligt förordningen om klimatbonusbilar förutsatt att övriga krav i förordningen är uppfyllda.

Värdet i beräkningsmodellen och gränsvärdet för koldioxidutsläpp ändras också. Gränsvärdet från dagens 60 gram CO2 per kilometer ändras till 70 gram CO2 per kilometer och värdet i beräkningsmodellen ändras från dagens 833 kronor per gram till 714 kronor per gram.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser:

  •  förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.