Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Nu är Sveriges nationella energi- och klimatplan beslutad

Publicerad

Energi- och klimatplanen är en sammanställning av Sveriges energi- och klimatpolitik och scenarier baserade på detta. Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en nationell energi- och klimatplan vars innehåll anges i EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Nu är den svenska planen beslutad och inskickad till EU-kommissionen.   

Energi- och klimatplanerna ska bland annat säkerställa att de EU-gemensamma målen till 2030 om förnybar energi och energieffektivisering nås. Planerna ska också samla upp rapporteringar gällande energi och klimat som tidigare gjorts under flera olika EU-rättsakter.

Nästa plan ska enligt förordningen lämnas in 2029 och därefter vart tionde år. Medlemsstaterna har möjlighet att uppdatera sin nationella energi- och klimatplan 2024.

Medlemsstaterna (inklusive Sverige) har tidigare rapporterat ett utkast  till den nationella energi- och klimatplanen till EU-kommissionen. EU-kommissionen har sedan utfärdat rekommendationer på utkasten till respektive medlemsstat.

Som underlag för den svenska rapportering fick Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med relevanta myndigheter ta fram ett förslag till utkast på integrerad energi- och klimatplan samt förslag på slutlig plan som redovisades under 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.