Hoppa till huvudinnehåll

Nu är Sveriges nationella energi- och klimatplan beslutad

Publicerad

Energi- och klimatplanen är en sammanställning av Sveriges energi- och klimatpolitik och scenarier baserade på detta. Varje medlemsstat ska meddela EU-kommissionen en nationell energi- och klimatplan vars innehåll anges i EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Nu är den svenska planen beslutad och inskickad till EU-kommissionen.   

Energi- och klimatplanerna ska bland annat säkerställa att de EU-gemensamma målen till 2030 om förnybar energi och energieffektivisering nås. Planerna ska också samla upp rapporteringar gällande energi och klimat som tidigare gjorts under flera olika EU-rättsakter.

Nästa plan ska enligt förordningen lämnas in 2029 och därefter vart tionde år. Medlemsstaterna har möjlighet att uppdatera sin nationella energi- och klimatplan 2024.

Medlemsstaterna (inklusive Sverige) har tidigare rapporterat ett utkast  till den nationella energi- och klimatplanen till EU-kommissionen. EU-kommissionen har sedan utfärdat rekommendationer på utkasten till respektive medlemsstat.

Som underlag för den svenska rapportering fick Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med relevanta myndigheter ta fram ett förslag till utkast på integrerad energi- och klimatplan samt förslag på slutlig plan som redovisades under 2019.

Laddar...