Artikel från Socialdepartementet

Prisbasbelopp för 2020

Publicerad

För 2020 har regeringen fastställt prisbasbeloppet till 47 300 kronor, och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

Höjningen av prisbasbeloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp. (Till exempel 8 prisbasbelopp för sjukpenningen och 10 prisbasbelopp för föräldrapenningen).

Prisbasbeloppet för 2019 var 46 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet var 47 400 kronor.