Nya rapporter: Sveriges genomförande av Europa 2020-strategin och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt

Publicerad

På torsdagen den 23 april 2020 beslutade regeringen om två årliga rapporter till EU-kommissionen. De handlar om hur Sverige genomför och lever upp till målen i Europa 2020-strategin respektive stabilitets- och tillväxtpakten. Här kan du läsa mer och ta del av rapporterna.

Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Det är de övergripande prioriteringarna för EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020. För att beskriva det nationella arbetet för att nå målen inom strategins fem områden; sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi, så sammanställer varje EU-land årligen en rapport till EU-kommissionen.

Här kan du läsa mer om årets nationella reformprogram och ta del av den i sin helhet:

Rapport: Sveriges nationella reformprogram 2020

Mer om Europa 2020-strategin finns här:

Europa 2020-strategin

Regeringen har även fattat beslut om en annan årlig rapport, nämligen Sveriges konvergensprogram. I programmet beskrivs bland annat den ekonomiska politiken och Sveriges offentliga finanser i förhållande till stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk.

Sveriges konvergensprogram och nationella reformprogram 2020 baseras främst på 2020 års ekonomiska vårproposition (prop. 2019/20:100), som regeringen överlämnade till riksdagen den 15 april 2020. Riksdagens finansutskott informerades om konvergensprogrammet och reformprogrammet den 21 april 2020. Den 23 april 2020 beslutade regeringen om konvergensprogrammet och reformprogrammet.

Rapport: Sveriges konvergensprogram 2020

Genvägar