Artikel från Finansdepartementet

Om krispaketet till kommunsektorn

Publicerad · Uppdaterad

Med anledning av att kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det nya coronaviruset har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslagit ett krispaket som riktar sig till kommunsektorn. Det gäller både kompensation för extraordinära kostnader och ökade generella statsbidrag.

Kompensation för extraordinära kostnader

Den 11 mars föreslogs att kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader. Det ger staten möjlighet att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materielåtgång och smittspårning med mera.

Riksdagen antog förslaget, men för att säkerställa att medlen räcker föreslog regeringen den 2 april ytterligare två miljarder kronor. Förslaget antogs av riksdagen den 16 juni. Regeringen följer utvecklingen noga och står beredda att skjuta till ytterligare medel till anslaget vid behov.

Ökade generella statsbidrag i år och kommande år

Den 2 april föreslogs att kommuner och regioner får ett tillskott på totalt 20 miljarder kronor i generella statsbidrag under 2020, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen har aviserat tidigare. Den 18 maj föreslogs ytterligare 6 miljarder. De nya tillskotten på totalt 21 miljarder kronor för 2020 görs för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Förslagen är antagna av riksdagen.

Av den sammanlagda ökningen på 26 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

Finansdepartementet har redovisat hur medlen preliminärt ska fördelas:

Preliminär fördelning till kommuner och regioner för 2020