Artikel från Finansdepartementet

Preliminär fördelning av tillskott till kommuner och regioner för 2020

Publicerad

För att ge kommuner och regioner förutsättningar att planera redovisar Finansdepartementet en preliminär fördelning av de 28,486 miljarder kronor som tillfaller kommuner och regioner under 2020.

Ladda ner:

Redovisningen avser fördelningen av de generella statsbidragen till kommuner och regioner under 2020, inklusive förslagen om ytterligare medel som presenterades 2 april respektive 18 maj. Den innehåller även en fördelning av kömiljarden som tillfaller regionerna.

Fördelningen baseras på befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) per den 1 november 2019. Medlen betalas ut i kronor per invånare.

Fördelningen fastställs formellt av regeringen efter att riksdagen behandlat vårändringsbudgeten för 2020.