Artikel från Utrikesdepartementet

Nöden har en lag

Publicerad Uppdaterad

Enhetschefen på UD:s konsulära enhet om vilket stöd svenskar kan få utomlands och om resande under coronapandemin.

Cecilia Juhlin
Cecilia Julin, enhetschef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden. Foto: Sara Brynedal/Regeringskansliet

Att resa är något som många av oss längtar efter och lägger våra sparpengar på. Vi reser av olika skäl, för att vara med familjen, för att vila, för att upptäcka. En resa innebär ofta ett möte med något nytt och i någon mån att släppa taget om det vi är vana vid. Svenskar i allmänhet reser mycket. Idag reser vi inte bara på semester till andra länder utan många av oss lever våra liv i ökande grad över nationsgränser.

Samtidigt lever vi sedan början av 2020 i en situation där coronapandemin gjort det mycket svårare att resa. För den som kan uppvisa ett intyg om vaccination mot covid-19 är det generellt sett enklare att resa. I vissa fall är vaccinationsbevis till och med en förutsättning för att tillåtas resa in i ett land eller så kan det finnas andra inresekrav för personer som reser utan att vara vaccinerade mot covid-19.Det är aldrig riskfritt att resa och coronapandemin har gjort resetillvaron extra osäker. Om man beslutar sig för att resa är det viktigt att vara påläst innan man reser och att noga förbereda sin resa. En rekommendation är att ha en ekonomisk men även tidsmässig buffert, så att man kan klara förseningar och oförutsedda utgifter om man till exempel skulle bli sjuk i covid-19 under resan och vara tvungen att sitta i karantän. Man bör också kolla sin reseförsäkring, inte minst se vad den täcker i förhållande till Covid-19.

Hur kan Sverige hjälpa svenskar som befinner sig utomlands?

Den konsulära verksamheten handlar i grunden om statens möjligheter och skyldigheter att hjälpa oss som bor i Sverige när vi är utomlands och hamnar i svårigheter. Det kan beskrivas som att vi har med oss en liten del av vår svenska välfärdsmodell även när vi är ute och reser. Att ge råd och stöd till svenskar i nödsituationer eller större krissituationer är en central uppgift för våra ambassader. Utrikesförvaltningen arbetar med konsulära frågor dygnet runt och året om. Det är ett arbete som aldrig prioriteras bort, ett uppdrag som alltid måste genomföras. Det konsulära uppdraget är lagstadgat och utförs på 100-talet ambassader och 320 konsulat runt om i världen. Men det är ett begränsat uppdrag som styrs av regelverk och kan inte ersätta det samlade stöd som familj, vänner och myndigheter hemma kan ge.

Förhållandevis sällan händer något som gör att kontakt behöver tas med en svensk ambassad eller konsulat. När det behövs kan ofta en situation lösas genom råd och vägledning. När det inte räcker blir det ett konsulärt ärende där ytterligare insatser behövs. Exempelvis kan ambassader ordna ett nytt pass eller kontakta anhöriga vid sjukdom utomlands. Ambassaderna och UD hanterar ca 4 000 ärenden per år.

Fler än 200 svenskar sitter idag frihetsberövade utomlands. Även som turist eller tillfälligt boende i ett annat land omfattas man av den lag och det rättssystem som finns i det landet. Skulle man gripas av polis utomlands har man enligt Wienkonventionen rätt att kontakta sitt lands ambassad. I alla länder som skrivit på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser har man som utländsk medborgare vissa grundläggande rättigheter. Sverige erbjuder andra länders medborgare vissa rättigheter i vårt land, och våra medborgare ges samma rättigheter i deras länder.

Bilden av vad ambassader och konsulat kan bistå med stämmer inte alltid helt med allmänhetens förväntningar. Många har höga förväntningar på svenska myndigheter, även på UD. Men det är viktigt att förväntningar är realistiska så att man inte står utan den hjälp man behöver. Det egna ansvaret som resenär är centralt. Det är särskilt viktigt att ha en reseförsäkring. En trafikolycka till exempel kan hända var som helst i världen och drabbar människor i alla åldrar. Skulle man behöva ambulansflyg och inte har försäkring måste man själv, eller anhöriga, betala den kostnaden.

Ibland blir vi en del av personliga tragedier; anhöriga som blir allvarligt sjuka, råkar ut för livshotande olyckor eller avlider utomlands. De senaste åren har UD hanterat ca 1800 dödsfall i utlandet årligen. Vi ser ingen minskning av antalet avlidna svenskar utomlands trots att resandet minskade kraftigt efter coronapandemins utbrott. UD ser ett ökat antal ärenden som är mer komplexa och som troligtvis kan härledas till att vi numera lever mer över nationsgränser. Faktorer som sjukdom eller missbruk gör det svårt att klara sig utomlands utan det vanliga skyddsnätet. Andra faktorer som ibland komplicerar i konsulära ärenden är dubbelt medborgarskap. Främst gäller detta när man reser till sitt andra hemland och särskilt om det landet inte erkänner det svenska medborgarskapet. Detta kan till exempel leda till att Sverige inte får tillträde eller information om en svensk som hamnat i en nödsituation.

Att resa idag

Vågar man resa, kan man resa? Det är frågor många ställer sig inför sin utlandsresa. Inte minst nu i skenet av alla coronarestriktioner. UD och ambassaderna följer utvecklingen och lägger alltid mycket tid på information för att underlätta för svenska resenärer. Vi kan bidra med information, råd och bedömningar, men att resa är ett beslut som varje person måste fatta för sig själv och för sin familj.

Om du ska semestra utomlands glöm inte att lägga tid på att läsa på och förbereda resan. Ladda ner UD:s app UD resklar. Och se till att ha en försäkring anpassad till den resa du ska göra. Om du hamnar i en nödsituation utomlands som du inte själv kan lösa så kontakta närmaste svenska ambassad. UD är alltid nåbart även utanför kontorstid.

Cecilia Julin, enhetschef på Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden