Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Höjd omsättningsgräns för moms

Publicerad

För att minska administrationen för mindre näringsidkare och sänka tröskeln för att starta eget företag vill regeringen höja omsättningsgränsen för momsbefrielse från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år.

Förändringen innebär att fler små företag undantas från att ta in och redovisa moms. Förslaget medför också att Skatteverket inte behöver administrera deklarationer och betalningar för de företag som befrias från mervärdesskatt.

Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 0,25 miljarder kronor under 2022 och med 0,5 miljarder kronor 2023 respektive 2024.

Förslaget kommer aviseras i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.