Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar användning av engångsplast - frågor och svar

Publicerad

Regeringen vill se ett hållbart användande av engångsplast och har den 3 november 2021 fattat en rad beslut som innebär att Sverige både genomför EU:s engångsplastdirektiv och vidtar ytterligare några nationella åtgärder. Det handlar om produkter som inte ska finnas på marknaden framöver, att ersätta med bättre alternativ, att öka återvinningen samt att vidta åtgärder som minskar nedskräpningen.

 • En veckas nedskräpning i Sverige.

  Illustration: Jens Persson/Regeringskansliet

 • Ett års användning i Sverige.

  Illustration: Jens Persson/Regeringskansliet

 • EU:s direktiv om engångsplast i korthet.

  Illustration: Regeringskansliet

 • Åtgärder för att minska engångsplast

  Illustration: Regeringskansliet

Nedskräpning i Sverige

Minskad konsumtion av engångsmuggar och engångsmatlådor

Den nya nedskräpningsavgiften

Produkter som förbjuds

Nedskräpning i Sverige

Är nedskräpning verkligen ett problem i Sverige?

Vi bor i ett relativt stort land till ytan med ganska liten befolkning, ändå hittades 35 miljoner skräpföremål vid en nationell skräpmätning förra året. Det innebär att vi per capita har ett nedskräpningsproblem. Vi har också problem med skräp i vattendrag och på våra gator. All nedskräpning kan leda till miljöskador och måste motarbetas.

Är nedskräpning olagligt?

Det är enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet kompletteras av en straffbestämmelse som innebär att den som skräpar ned på sådana platser kan dömas för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Från och med årsskiftet kommer det även bli straffbart att skräpa ned med enstaka föremål, till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. Straffet för ringa nedskräpningsförseelse kommer vara 800 kr i penningböter.

Minskad konsumtion av engångsmuggar och engångsmatlådor

Förbjuds engångsmuggar och engångsmatlådor?

Nej de förbjuds inte, men alla större aktörer som tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda (som inte består enbart av papper eller kartong) ska:

- erbjuda en möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda som tillhandahålls på försäljningsstället

- vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna, matlådorna och deras lock används flera gånger

- på försäljningsstället informera konsumenter om möjligheten att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda, den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor för snabbmat ger upphov till, och fördelarna med en minskad förbrukning av dessa engångsprodukter

Så man kan fortsätta ha muggar i 100 procent plast, bara man informerar om alternativen?

Muggar i 100 procent plast är förbjudet. Men man kan fortsätta använda andra engångsmuggar och engångsmatlådor om man samtidigt erbjuder en möjlighet att få maten serverad i ett flergångsalternativ, informerar om det och effektivt bidra till att nå målet om att konsumtionen av engångsmuggar och matlådor ska ha minskat med 50 procent senast 2026.

När måste restaurangerna ha infört dessa åtgärder?

1 januari 2024, om de inte tillhör de mindre aktörer som undantas.

Omfattas alla aktörer som serverar mat och dryck i engångsförpackning för take away av kravet om att tillhandahålla återanvändbara alternativ?

Nej, regeringen anser att de större aktörerna bör gå före och har därför infört ett undantag för mindre aktörer. Kraven ska inte gälla den som på den svenska marknaden i genomsnitt tillhandahåller dryck och snabbmat i färre än 150 (från år 2024) respektive 75 (från år 2026) engångsmuggar och engångsmatlådor per dag som verksamheten är öppen under ett kalenderår. Undantag görs också för aktörer som använder engångsprodukter som helt består av papper eller kartong.

Omfattas även förpackningar av livsmedel? De används ju bara en gång och är ofta onödigt stora.

Kraven gäller snabbmat som serveras i en matlåda. Med snabbmat avses mat som:

1. är avsedd att ätas direkt på försäljningsstället eller tas med för att kort efter försäljningen ätas på annan plats,

2. är avsedd att ätas ur förpackningen, och

3. är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärmning eller annan beredning som utförs av konsumenten.

Till viss del omfattas därför även mat som säljs i livsmedelsbutiker, men mat som är fryst eller ska tillagas på annat sätt, eller säljs i stora förpackningar, omfattas inte.

Det finns redan bestämmelser om att en producent ska se till att förpackningar har en volym och vikt som begränsas till det minimum som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå (37 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar).

Den nya nedskräpningsavgiften

Hur mycket pengar kommer kommunerna att få och hur ska de fördelas?

Intäkterna från produktavgifterna beräknas uppgå till cirka 600 miljoner kronor per år. Pengarna ska fördelas till kommunerna utifrån invånarantal för att användas till den städning som kommunerna utför.

Vid remittering av förslaget inkom en del kritik kring nedskräpningsavgiften. Hur har regeringen tagit till sig av den kritiken?

Regeringen har valt att förenkla avgiften administrativt i förhållande till det ursprungliga förslaget och storleken på avgiften bestäms inte förrän nya data om t.ex. kostnader för städning tagits in och fler skräpmätningar utförts. Nedskräpningsavgiften är i linje med principen om att förorenaren betalar.

Alla länder inom EU kommer att behöva införa system för att producenterna ska bekosta nedskräpningen från sina produkter. En del av kritiken handlade således om kritik mot de beslut vi gemensamt fattat inom EU.

Produkter som förbjuds

Är det verkligen meningsfullt att förbjuda sugrör av plast, plastbestick och tops av plast? Det kan väl inte bli så stora mängder?

De produkter som förbjuds är i huvudsak utformade på ett sådant vis att de kan orsaka skador på djurlivet när de hamnar i miljön. Dessa föremål är långa och spetsiga och kan hamna i djurens kroppsöppningar. Eftersom plast inte bryts ner så skadar de djuren under lång tid och leder ibland till en plågsam död. Till alla dessa produkter finns dessutom alternativ i andra material.

Regeringen förbjuder även konfetti, stämmer det?

Det är enbart användning av plastkonfetti utomhus som förbjuds. Kommuner vittnar om att nedskräpningen av konfetti av plast ökat de senaste åren och att det är omöjligt att städa upp konfetti. Användningen av plastkonfetti utomhus bidrar till tillförseln av mikroplast i naturen. Det är fortsatt tillåtet att använda konfetti av plast inomhus och utomhus kan papperskonfetti användas.

Varför väljer regeringen att förbjuda muggar med mer än 15 procent plast när inte övriga EU gör det?

Vi vill minska den onödiga användningen av plast och ser att det finns alternativ där mindre plast används. Förbudet införs som ett komplement till kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar. Genom att införa ett förbud mot muggar som innehåller mer än 15 procent plast kommer de engångsmuggar som fortsatt används till så stor del som möjligt bestå av förnybara råvaror, som till större del bryts ner snabbare vid nedskräpning. Genom förbudet minskar den totala förbrukningen av plast.

Laddar...