FN:s miljömöte Unea fattade beslut om plastföroreningar och firade 50 års globalt miljöarbete

Publicerad

FN:s miljöförsamling Unea fattade beslut att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar vid sitt möte i Nairobi den 2 mars. I samband med Unea högtidlighölls också att det i år är 50 år sedan FN:s miljöprogram Unep bildades.

Unea antog 14 resolutioner och är den mest framgångsrika miljöförsamlingen någonsin. Medlemsstaterna beslutade att påbörja förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar och att inrätta en internationell vetenskaplig panel för kemikalier och avfall som kan öka det internationella samarbetet och bidra till ökad kunskap på området. Andra resolutioner behandlade frågor som naturbaserade lösningar, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald och hälsa.

Unea antog även en ministerdeklaration som understryker behovet av en inkluderande och hållbar återhämtning från Covid19-pandemin och det brådskande behovet att hantera de tre planetära kriserna – klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och föroreningar.

Plastföroreningar är ett gränsöverskridande problem som kräver globala åtgärder, inte minst som flera miljoner ton plastavfall hamnar i haven varje år, och mängden förväntas öka kraftigt kommande år om inte åtgärder vidtas. Uneas beslut att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll medverkade vid Unea och förutom det officiella programmet träffade ministern Uneps exekutivdirektör Inger Andersen och Kenyas miljöminister Keriako Tobiko, liksom ministrar från en rad andra länder. Under dessa möten diskuterades förberedelserna inför FN-mötet Stockholm+50 den 2–3 juni i Stockholm, som Sverige står värd för tillsammans med Kenya. Annika Strandhäll samtalade också med ungdomar som deltog i Youth Environment Assembly, som ägde rum dagarna innan Unea, och som ingår i Youth Task Force för Stockholm+50.

Sverige arrangerade under Unea också ett sidoevent kring omställningen till hållbara globala värdekedjor, tillsammans med World Economic Forum och det 10 åriga ramprogrammet om hållbar konsumtion och produktion (10YFP) för att få input till Stockholm+50. Icke hållbar produktion och konsumtion orsakar många av världens miljö-, klimat och hälsoproblem, och omställningen till mer hållbarhet är en komplex fråga som även rör entreprenörskap och innovation.

Unep 50 år

Unea följdes av eventet UNEP@50 där världens länder högtidlighöll att det i år har gått 50 år sedan Unep bildades, som ett initiativ av Stockholmskonferensen 1972. Annika Strandhäll medverkade på plats och statsminister Magdalena Andersson deltog virtuellt.

Under de fem decennierna sedan 1972 har Unep arbetat för globala framsteg inom klimat, naturmiljö, samt kemikalier och föroreningar. När Unep bildades var exempelvis ozonlagret en viktig fråga, där Unep bidrog till en global lösning genom Montrealprotokollet, som antogs 1987. Unep lanserade ett regionalt havsprogram 1974, ett tidigt försök att ena länder och stärka det internationella samarbetet i havsfrågor.

Beslutet att förlägga Uneps huvudkontor till Nairobi fattades av FN 1972 och FN-högkvarteret i Nairobi är fortfarande det enda som ligger i globala syd.

Unep är även värdorganisation för flera av sekretariaten för globala och regionala miljökonventioner, så som konventionen för biologisk mångfald (CBD), konventionen om handel med hotade arter (CITES), Wienkonventionen för att skydda ozonlagret och Minamatakonventionen om kvicksilver.

Om Unea och Stockholm+50

Fakta om Unea och Unep

FN:s miljöförsamling Unea är Uneps styrande organ. Det är det enda forumet som regelbundet diskuterar samtliga miljö- och klimatfrågor samlat och globalt. Årets tema var “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”. Normalt sett träffas Unea varannat år, men förra årets möte blev ett digitalt möte kring ett begränsat antal frågor pga pandemin, så det fortsatte i år under namnet Unea 5.2.

Den 5–16 juni 1972 ägde FN:s första konferens om mänsklig miljö rum, den så kallade Stockholmskonferensen med 114 representerade länder. Det viktigaste dokumentet från konferensen var Stockholmsdeklarationen som innehöll 26 principer varav princip nr 21fortfarande är grundläggande för den internationella miljörätten, även kallad "no harm principle". Ett par andra konkreta resultat var bildandet av FN:s miljöprogram Unep initierades och att 5 juni utsågs till den årliga Världsmiljödagen.