Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Västra Balkan och Rysslands aggression mot Ukraina på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar möttes i Bryssel 14 november stod Rysslands aggression mot Ukraina, utvecklingen i Stora sjöregionen, Västra Balkan och Iran på dagordningen. Utrikesminister Tobias Billström företrädde Sverige vid mötet.

utrikesminister Tobias Billström
Utrikesminister Tobias Billström företrädde Sverige när EU:s utrikesråd möttes i Bryssel den 14 november. Foto: Sverige EU-representation

EU:s höga representant Josep Borrell inledde på sedvanligt sätt med att ta upp en rad aktuella frågor, bland annat klimattoppmötet COP27 och situationen i Iran.

Rysslands aggression mot Ukraina

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba rapporterade via länk om den senaste tidens utveckling.

EU-ländernas ministrar hade sedan en diskussion om fortsatt militärt stöd till Ukraina. Det välkomnade också den nya missionen EUMAM som stöttar den ukrainska militären med utbildning för minst 15 000 soldater.  

Stora sjöregionen

Ministrarna diskuterade utvecklingen i Stora sjöregionen och hur EU:s samlade engagemang i regionen kan bidra till en fredlig utveckling. De fattade beslut om att revidera EU:s strategi för regionen.

Västra Balkan

Ministrarna diskuterade utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter av EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan i och med upprepade kriser i regionen och den negativa påverkan som Rysslands krig i Ukraina har på relationerna i området.

Iran

Ministrarna tog upp situationen i Iran med anledning av det intensiva våldet mot demonstranter. Ministrarna antog slutsatser om sanktioner mot 29 personer och tre entiteter som gjort sig skyldiga till våldet.

Producerat av EU-representationen

Video: Pressträff med Tobias Billström efter mötet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.