Artikel

Regeländringar beslutade den 25 augusti 2022

Publicerad

Ändringar i förordningen om bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Ändringarna är endast redaktionella och innebär att en hänvisning uppdateras så att den blir rätt.

Referenser:

– förordning (2022:1393) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Kontaktperson:

Jannice Ribberström 08-405 15 20

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.