Artikel från Socialdepartementet

Socialminister Jakob Forssmed uppmärksammar Antibiotikaveckan

Publicerad

Den 18 - 24 november hålls Antibiotikaveckan, då problemet med antibiotikaresistens uppmärksammas världen över. Sverige har länge arbetat med att bromsa uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistens. Socialminister Jakob Forssmed är ansvarig för frågan i regeringen.

Antibiotikaveckan 18-24 november – för fungerande antibiotika

Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Den 18 november hålls den Europeiska antibiotikadagen för att uppmärksamma antibiotikaresistens. Då går även startskottet för den internationella veckan World Antimicrobial Awareneness Week. Temat för årets vecka, 18-24 november, är "Preventing antimicrobial resistance together", eller "Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens".