Artikel från Utrikesdepartementet

Uppföljning av EU-AU-toppmötet och Team Europas arbete med krishantering på EU-möte

Publicerad

När EU:s EU:s biståndsministrar möts i Bryssel den 28 november står uppföljning av EU-AU-toppmötet i februari 2022 och Team Europas arbete med krishantering på dagordningen. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell företräder Sverige vid mötet.

Uppföljning av EU-AU-toppmötet i februari 2022

Ministrarna väntas diskutera uppföljning av toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen som ägde rum i februari 2022.

Regeringen ser det som angeläget att EU, såväl som AU, genomför sina åtaganden från toppmötet. Den gemensamma deklarationen från toppmötet visar bredden av EU:s och AU:s långvariga partnerskap, vilket i ökad grad bör synliggöras. Partnerskapet bör fortsatt präglas av gemensamt stöd till en regelbaserad världsordning liksom respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Motståndskraften hos afrikanska länder behöver öka och kapaciteten stärkas inför framtida kriser. Det investeringspaket inom ramen för Global Gateway-strategin som lanserades i samband med toppmötet bör konkretiseras och genomföras. De vid toppmötet annonserade flaggskeppsprojekten som fokuserar på jordbrukets värdekedjor och motståndskraftiga livsmedelssystem är särskilt angelägna att genomföra. 

Team Europa i krishantering – Afghanistan och Ukraina

Ministrarna väntas, med utgångspunkt i Team Europas arbete med krishantering, diskutera den senaste händelseutvecklingen i Afghanistan och Ukraina samt hur EU fortsatt kan stödja grundläggande samhällstjänster i länderna.

Ett fortsatt EU-engagemang för Afghanistans befolkning och att EU bistår med fortsatt humanitärt stöd, liksom stöd till grundläggande samhällstjänster, är angeläget utan att legitimera talibanerna.

Därtill välkomnar regeringen EU:s ansträngningar för att skyndsamt och uthålligt stödja Ukraina. Utöver fortsatt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta arbetet för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina samt verka för ett strukturerat och förutsägbart makrofinansiellt stöd.

 

Producerat av EU-representationen.