Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina och Iran på FAC 12 december 2022

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel den 12 december 2022 står Rysslands aggression mot Ukraina och Iran på dagordningen. EU:s höga representant Josep Borrell Fontelles väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Utrikesminister Tobias Billström företräder Sverige vid mötet. FAC föregås av ett ministermöte med fem utrikesministrar från det Östliga partnerskapet.

Utrikesminister Tobias Billström. Bild tagen i oktober 2022.
Utrikesminister Tobias Billström. Bild tagen i oktober 2022. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rysslands aggression mot Ukraina

Ministrarna väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.

Till följd av den senaste tidens ryska attacker mot inte minst energi-infrastruktur saknar miljontals människor vatten och elektricitet inför den kommande vintern. Stödbehoven är omfattande.

Tillsammans med partners bör EU vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver fortsatt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta arbetet för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina. EU bör aktivt stödja och uppmuntra kandidatlandet Ukrainas fortsatta reformsteg. Samtidigt måste utvidgningsprocessens integritet och trovärdighet värnas genom ett meritbaserat förhållningssätt till Ukrainas fortsatta EU-närmande.

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba gästar FAC i inledningen av diskussionen om Rysslands aggression mot Ukraina.

Iran

Ministrarna väntas diskutera situationen i Iran.

Regeringen fördömer kraftfullt kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Mot bakgrund av det fortsatta våldet och övergreppen mot demonstranter i Iran, inte minst mot kvinnor och minderåriga, bör EU besluta om sanktioner mot ytterligare individer och enheter ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter.

EU bör verka för ansvarsutkrävande för de övergrepp som begås i Iran och stödja den oberoende mekanism som upprättats av FN:s råd för mänskliga rättigheter

Producerat av EU-representationen.