Artikel från Finansdepartementet

EU:s ministerråd och Europaparlamentet ska enas om EU:s budget för 2023

Publicerad

EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor möts den 11 november för att tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen slutförhandla EU:s årsbudget för 2023. Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja företräder Sverige.

Johanna Lybeck Lilja
Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja företräder Sverige när ministerrådet och Europaparlamentet slutförhandlar EU:s budget för 2023. Foto: Sveriges EU-representation

EU-kommissionen presenterade budgetförslaget för 2023 i somras. Förslaget uppgick till 185,6 miljarder i åtaganden och 166,3 miljarder i betalningar.

Medlemsländerna enades i september om lägre nivåer, det vill säga en total utgiftsnivå på 183,9 miljarder euro i åtaganden och 165,7 miljarder euro i betalningar.

Europaparlamentet har föreslagit ökningar jämfört med EU-kommissionens förslag. Ökningarna motsvarar plus 1,7 miljarder euro i åtaganden och plus 1,3 miljarder euro i betalningar.

Mer om Ekofinrådets möte om EU:s budget för 2023

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.