Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s Östersjöstrategi – en plattform för samarbete med Ukraina?

Publicerad

Det svenska ordförandeskapet för EU:s Östersjöstrategi anordnade den 8 december, i samarbete med Svenska institutet, ett heldagsevent med syfte att undersöka samarbetsformer mellan aktörer inom Östersjöstrategin och Ukraina. Initiativet utgjorde en första formell dialog kring konkreta områden för samarbete till stöd för Ukraina.

 • Christian Danielsson står vid ett talarbord på en scen inomhus. Ukrainska flaggan, svenska flaggan och EU-flaggan står på ett bord bredvid.

  Statssekreterare Christian Danielsson på scen under eventet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Christian Danielsson och Fredrik Löjdquist står vid varsitt talabord på en scen. Bredvid dem en tv med Ihor Korkhovyi som är med via länk. I bakgrunden en stor skärm, i förgrunden sittande åhörare och vid sidan av scenen en ukrainsk flagga, en svensk flagga och EU-flaggan.

  Statssekreterare Christian Danielsson och Fredrik Löjdquist, chef vid Centrum för Östeuropastudier, SCEEUS på scen. Ukrainas statssekreterare för EU-integration, Ihor Korkhovyi deltog via länk.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Carolina Bjuggren Glanville, Anders Bergström, Andrij Plachotnjuk, Anna Hagström, Torbjörn Becker, Kurt Bratteby står inomhus bredvid varandra framför en ukrainsk, en svensk och en EU-flagga.

  Carolina Bjuggren Glanville, biträdande chef kansliet för EU-samordning, Anders Bergström, Föreningen Norden, Andrij Plachotnjuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, Anna Hagström, nationell koordinator EU:s Östersjöstrategi, kansliet för EU-samordning, Torbjörn Becker, föreståndare för SITE, Stockholm Institute of Transition Economics, Kurt Bratteby, avdelningschef, Internationella relationer, Svenska institutet.

  Foto: Alicia Nathanson Thulin/Regeringskansliet

Eventet var tudelat där den inledande delen hölls i hybridform i Regeringskansliets lokaler med medverkan av statssekreterare Christian Danielsson och Ukrainas statssekreterare för EU-integration, Ihor Korkhovyi. Den akademiska världen och EU-kommissionen var också representerade. Cirka 300 personer följde eventet; en bred krets inom såväl Östersjö- som Donaustrategin. Värt att notera är att Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrij Plachotnjuk, deltog på plats vid eventet.

Samarbetet inom Östersjöregionen är mer relevant än någonsin och samarbetet med Ukraina kommer att vara prioriterat under Sveriges ordförandeskap i EU:s Östersjöstrategi och även under det svenska EU-ordförandeskapet under våren. Ukraina har en stor roll inom den europeiska säkerhetsordningen baserat på demokrati och frihet.

Den andra delen av eventet bestod av tematiska workshoppar och var helt digital. Denna del var helt i Föreningen Nordens och Svenska institutets regi.