Hoppa till huvudinnehåll

Aktivering av civilplikt för räddningstjänsten ska förberedas

Publicerad

Med hänsyn till det rådande säkerhetsläget bedömer regeringen att det är angeläget att förbereda för en aktivering av civilplikten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att få i uppdrag att genomföra förberedelser för en aktivering av civilplikten för kommunal räddningstjänst.

– Civilplikten kan man säga är det civila försvarets motsvarighet till värnplikten. En aktivering av civilplikten kan innebära att personer som är totalförsvarspliktiga kan utbildas och krigsplaceras inom kommunal räddningstjänst, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar

Uppdraget till MSB kommer att omfatta bland annat att analysera behovet av författningsändringar, vidta åtgärder för att förbereda för att informera allmänheten och berörda aktörer, analysera behovet av utbildning och bedöma hur många som skulle kunna bli aktuella för civilplikt.

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om uppdraget till MSB på regeringssammanträdet på torsdag 12 januari. MSB ska redovisa uppdraget senast 1 mars i år.

På sikt kan fler sektorer beröras

När det gäller räddningstjänsten finns flera av de faktorer som behövs redan på plats, exempelvis finns en känd men avgränsad grupp som kan komma att beröras av beslutet, en statlig myndighet med ansvar för utbildning som kan ta fram och genomföra repetitionsutbildning för gruppen och som redan har nära kontakter med de aktörer som berörs av beslutet, det vill säga kommunerna.

Laddar...