Fokus på ekonomisk egenmakt och arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Kopplingen mellan ekonomisk egenmakt och förebyggandet av mäns våld mot kvinnor, inklusive ekonomiskt våld, behöver belysas och utforskas ytterligare. Därför ordnar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en konferens på temat den 1–2 februari. Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg inleder konferensen. Dessutom kommer Helena Dalli, EU:s kommissionär för jämlikhet, och Carlien Scheele, direktör för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) att delta.

Det finns många samband mellan ekonomisk egenmakt och mäns våld mot kvinnor. Ekonomiskt våld kan till exempel innebära att kvinnor kan hamna i långvarig skuldsättning på grund av att en make eller sambo lånar pengar eller ingår andra avtal i sin makas eller sambos namn. De kan även hindras från att arbeta eller studera utanför hemmet. Utan medel att skaffa en ny bostad kan de dessutom få ännu svårare att lämna en våldsam relation. 

EU prioriterar arbetet för ekonomisk egenmakt och förebyggandet och bekämpandet av mäns våld mot kvinnor, men just kopplingen mellan dessa frågor behöver belysas och utforskas ytterligare. Som ett led i detta bjuder nu det svenska ordförandeskapet in till konferensen ”Economic perspectives on gender-based violence – paving paths to prevention.”

– Det ekonomiska våldet i nära relationer är en allvarlig form av våld och förtryck, där kontroll och makt utövas av våldsutövaren med hjälp av ekonomin. Vår förhoppning är att konferensen ska bidra till att föra diskussionerna kring den här typen av frågor framåt just för att kunna stärka det förebyggande arbetet, säger Paulina Brandberg.

Diskutera metoder och arbetssätt

Vid konferensen kommer fungerande metoder och arbetssätt på området att diskuteras. Även frågor som berör ekonomiskt våld och ekonomisk utsatthet beträffande äldre och personer med funktionsnedsättning ska belysas liksom förebyggandet av mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Vid mötet deltar omkring 160 tjänstepersoner, regeringsrepresentanter och jämställdhetsexperter från EU:s medlemsstater och institutioner, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter samt forskare. Stora delar av konferensen kommer att direktsändas på det svenska ordförandeskapets youtubekanal. Ta del av konferensens program här. (länk till kalenderhändelsen)

Kontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson