Två nya departement startar upp

Publicerad

Den 1 januari bildades Klimat- och näringslivsdepartementet och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Det innebär startpunkten för en ny politik som tar ett helhetsgrepp om klimatomställningen och skapar förutsättningar för att hela Sverige ska fungera.

Klimat- och näringslivsdepartementet samlar klimat-, miljö-, energi- och näringsfrågorna.

– Regeringen måste ta ansvar för helheten och arbeta långsiktigt med klimatomställningen. Det nya departementet ska fungera som ett smörjmedel för att samarbetet ska fungera ännu bättre mellan de olika politiska sakområdena, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, där också bostads- och samhällsplaneringsfrågorna ingår, har många frågeställningar som på ett avgörande sätt berör varandra. Departementet ska arbeta i en gemensam riktning för att kunna ta ett samlat ansvar för landsbygds-, skogsbruks-, småstads-, livsmedels-, infrastruktur- samt plan- och bostadsfrågor.

– Regeringens fokus är kort och gott att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Oavsett var du bor i landet ska du kunna skapa dig ett gott liv. Vi är en regering för att hela Sverige ska leva, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.