Sverige har undertecknat avtal om europeiskt samarbete om luftförsvar

Publicerad

I samband med att andra dagen av Natos försvarsministermöte inleds skrev försvarsminister Pål Jonson under ett avtal om närmare europeiskt samarbete och samordning om luftvärnsförmåga inom Nato.

Försvarsminister Pål Jonson skriver under ESSI-avtalet. Initiativtagande nationen Tysklands försvarsminister Boris Pistorius bevittnar undertecknandet.
Försvarsminister Pål Jonson skriver under ESSI-avtalet. Initiativtagande nationen Tysklands försvarsminister Boris Pistorius bevittnar undertecknandet. Foto: Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet

European Sky Shield Initiative (ESSI) är ett tyskt initiativ om närmare europeiskt samarbete som syftar till att förstärka Natos integrerade luft- och robotförsvar (IAMD). Det tyska initiativet syftar till såväl ökad anskaffning, förmågeutveckling samt förenklad upphandling.