Artikel från Socialdepartementet

Barns bästa i fokus när socialtjänstministern tog del av erfarenheter från socialtjänsterna i Göteborg och Linköping

Publicerad

Idag, onsdagen den 22 mars träffade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, tillsammans med ett stort antal myndigheter, företrädare för socialtjänsterna i Göteborg och Linköping. Syftet var att lyssna till hur desinformationskampanjen har påverkat barn i behov av stöd och hjälp, socialtjänstens arbete och medarbetarna i kommunerna. Dagens träff är en del av återkommande möten som ministern har med anledning av desinformationskampanjen om socialtjänsten.

- Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. Det är oacceptabelt att medarbetare inom socialtjänsten hotas, och att barn riskerar att fara illa på grund av desinformationen om socialtjänsten. Regeringen har stort fokus på den här frågan och det var mycket intressant att höra om erfarenheter och arbetssätt från socialtjänsterna i Göteborg och Linköping, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Representanterna från Göteborg och Linköping berättade om hur socialtjänsten arbetar med att skapa förtroende och tillgänglighet. De beskrev bland annat arbetet med tidiga insatser som centralt. De lyfte också vikten av att det inte bara är socialtjänsten som har ett ansvar att berätta om det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder, utan att alla aktörer har ansvar att motverka desinformation och sprida rätt kunskap. Dialog och samverkan är centralt i detta.

- Vi ser tillit, relationsbyggande och delaktighet som en förutsättning för att bryta en destruktiv samhällsutveckling. Vi ser fram emot en ny socialtjänstlag som kan ge oss en del av de verktyg vi behöver för att bättre möta behov tidigt och i samverkan med andra viktiga samhällsaktörer, säger Sofia Lindholm Åström, avdelningschef i Linköpings kommun.  

-  Det som behövs för att motverka desinformationskampanjen är att informationen och kunskapen om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer kommer ut till våra medborgare på gräsrotsnivå, säger Anders Pero, socialsekreterare i socialförvaltningen Nordost i Göteborgs stad.

På mötet togs aktuella frågor från Regeringskansliet upp. Myndigheterna fick också ge en lägesbild utifrån sina respektive ansvarsområden. Dagens träff är en del av återkommande möten som ministern har med anledning av desinformationskampanjen om socialtjänsten.