International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står starkare när Sverige lämnar över ordförandeskapet

Publicerad

Den 28 februari lämnade Sverige över ordförandeskapet för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) till Kroatien. Under Sveriges ordförandeskap har de huvudsakliga prioriteringarna varit att bidra till att stärka IHRA:s struktur och öka organisationens genomslag.

 • IHRA:s första plenarsession

  IHRA:s första plenarsession under det svenska IHRA-ordförandeskapet, Together for Impact, ägde rum i Stockholm den 20-23 juni.

  Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • IHRA:s första plenarsession

  IHRA:s första plenarsession under det svenska IHRA-ordförandeskapet, Together for Impact, ägde rum i Stockholm den 20-23 juni.

  Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • IHRA:s första plenarsession

  IHRA:s första plenarsession under det svenska IHRA-ordförandeskapet, Together for Impact, ägde rum i Stockholm den 20-23 juni.

  Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Bild från konferensen, talare på scenen och en i publiken gör gesten 'tummen upp'.

  Internationell konferens om folkmordet på romer och bekämpandet av antiziganism - Forsknings- och expertkonferens 20-21 oktober 2022, Stockholm.

  Ninni Andersson / Regeringskansliet

 • Internationell konferens om folkmordet på romer och bekämpandet av antiziganism

  Internationell konferens om folkmordet på romer och bekämpandet av antiziganism - Forsknings- och expertkonferens 20-21 oktober 2022, Stockholm.

  Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • nternationell konferens om folkmordet på romer och bekämpandet av antiziganism

  Internationell konferens om folkmordet på romer och bekämpandet av antiziganism - Forsknings- och expertkonferens 20-21 oktober 2022, Stockholm.

  Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • The second IHRA Plenary Session of the Swedish IHRA Presidency

  IHRA:s andra plenarsession för det svenska IHRA-ordförandeskapet, Together for Impact, ägde rum i Göteborg den 30 november och 1 december 2022.

  Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Vi står inför svåra utmaningar. Men det görs också framsteg och det finns hopp. Det är tydligt att IHRA:s arbete får ett stort genomslag inom utbildning om, hågkomst av och forskning om Förintelsen och folkmordet på romer. Och det är tydligt att det inspirerar andra att följa oss på den inslagna vägen, säger statsminister Ulf Kristersson.

Ta del av statsminister Ulf Kristerssons anförande här (engelskt tal och skrift)

Ordförandeskapets prioriteringar

Under Sveriges år som ordförande har den huvudsakliga prioriteringen varit att bidra till att stärka IHRA och att öka organisationens genomslag. En av framgångarna under Sveriges ordförandeskap har varit att besluta om en stabil och långsiktig ny finansieringsmodell för organisationens verksamhet. IHRA har även antagit ett åtgärdspaket med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, bland annat har utbildningsmaterial om förvanskning av Förintelsen översatts till ukrainska och ryska. Under året har Sverige även följt upp de åtaganden som gjordes av de delegationer som deltog under Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021.

Under ordförandeskapsåret har Sverige arrangerat två plenarmöten, i Stockholm under juni 2022 och i Göteborg under november/december 2022. Utöver plenarmöten har ordförandeskapet också arrangerat och deltagit i flera konferenser. Ett exempel är en internationell konferens om folkmordet på romer och bekämpande av antiziganism som genomfördes i oktober 2022. 

Sveriges roll i IHRA

Sverige har en särskild roll i IHRA som medgrundare och initiativtagare av organisationen. IHRA är en mellanstatlig organisation som uppstod ur ett initiativ som dåvarande statsminister Göran Persson tog 1998, tillsammans med USA:s president Bill Clinton och Storbritanniens premiärminister Tony Blair.

I samband med Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism åtog sig 60 delegationer från en rad olika länder att intensifiera arbetet på området genom ett antal konkreta åtaganden. Ett av Sveriges åtaganden var att axla ordförandeskapet i IHRA och att följa upp de cirka 150 åtaganden som gjordes vid Malmöforumet. Dessa åtaganden kunde exempelvis handla om att etablera muséer och minnesplatser om Förintelsen eller att vidta olika typer av åtgärder mot antisemitism, t.ex. genom särskilda strategier eller utbildningsinsatser.

Under Sveriges ordförandeskap mellan mars 2022 och februari 2023 har ambassadör Ann Bernes varit ordförande. Kroatien tar över ordförandeskapet efter Sverige.

Genvägar

IHRA är en mellanstatlig organisation som har till uppgift att arbeta för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen.

IHRA har 35 medlemsländer, tio observatörsstater och åtta internationella organisationer som är permanenta partners.