Socialtjänstministern och skolministern i möte med funktionshinderdelegationen

Publicerad

Aktuella frågor när det gäller elever med funktionsnedsättning, rapport från dialog med FN:s barnrättskommitté samt andra viktiga frågor var i fokus på första mötet för året med funktionshindersdelegationen.

Funktionshindersdelegationen är ett samordningsorgan för överläggningar och ömsesidig information för hela regeringen och en möjlighet för samtliga statsråd att föra dialog med funktionhindersrörelsen.

På mötet redogjorde socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för de sammanfattande slutsatser och rekommendationer som lade särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar  som FN:s barnrättskommitté lämnade till Sverige i februari 2023. De omfattar ett flertal politikområden och är resultatet av ett gediget arbete av FN:s barnrättskommitté.

— Rekommendationerna är ett viktigt stöd och en vägledning i genomförandet av barnkonventionen och är ett ansvar för hela regeringen, säger, socialtjänstministern.

På mötet deltog också skolminister Lotta Edholm och redogjorde för aktuella frågor för elever med funktionsnedsättning, som exempelvisregeringens satsningar på speciallärare och särskilda undervisningsgrupper, elevhälsans roll och behovet av mer kunskap om hur det går för elever med funktionsnedsättning i skolan.  

— Det känns viktigt och roligt att få möjlighet att informera om de satsningar som regeringen gör för att fler barn ska få det stöd de behöver i skolan och samtidigt få lyssna in och svara på frågor från deltagarna. Jag ser fram emot en fortsatt dialog om hur rättigheterna för personer med funktionsnedsättning kan stärkas under mandatperioden, säger skolministern.

På mötena framöver kommer statsråd på andra departement att bjudas in för att redogöra för genomförandet av funktionshinderspolitiken på sina områden beroende på vilken fråga som ska diskuteras.

Deltagande organisationer på funktionshindersdelegationens möte

  • Funktionsrätt Sverige (Afasiförbundet, Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet FUB, Riksförbundet Attention, och Parkinsonförbundet)
  • Föreningen Sveriges Dövblinda  
  • Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT) (Unga med synnedsättning, Unga rörelsehindrade)
  • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
  • Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
  • Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
  • Synskadades Riksförbund
  • Sveriges dövas riksförbund