Teknikutveckling och totalförsvar på agendan när Carl-Oskar Bohlin besökte 3D-skrivarföretag i Karlskoga

Publicerad

Torsdagen den 23 mars besökte Carl-Oskar Bohlin företaget Amexci AB i Karlstad. Företaget arbetar med additiv tillverkning av exempelvis reservdelar och andra kritiska komponenter som kan behövas av totalförsvaret. I stället för traditionell tillverkningsprocess arbetar de med 3D-skrivare.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landshövding Lena Rådström Baastad tittar in i maskin för 3D-printing.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landshövding Lena Rådström Baastad tittar in i maskin för 3D-printing. Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Företaget vill erbjuda ett komplement till traditionell beredskapslagerhållning av kritiska produkter, genom att möjliggöra att de skrivs ut genom 3D-skrivare istället. Amexci presenterade hur de producerade skyddsmasker till sjukvården i sina 3D-skrivare, när det blev global brist på sådana under coronapandemins inledande skede.

– Vi såg hur ett enskilt fartygs oavsiktliga blockering av Suez-kanalen 2021 skapade stora störningar i försörjningskedjorna. Vid höjd beredskap eller i värsta fall krig kan en antagonist aktivt försöka att störa eller blockera Sveriges handelsvägar, vilket kan skapa svårigheter för oss att importera varor. Det vore intressant att då kunna skriva ut vissa kritiska komponenter här i Sverige genom 3D-skrivare istället för vanlig import, säger Carl-Oskar Bohlin.

Regeringens arbete med att bygga ett modernt totalförsvar måste också innebära att följa teknikutvecklingen, menar Bohlin:

– När vi bygger framtidens totalförsvar kan vi inte bara studera historieböckerna. Vi måste också bejaka den snabba teknikutvecklingen. Att hitta sätt att involvera digitalisering, artificiell intelligens och exempelvis additiv tillverkning av kritiska reservdelar, kan vara ett sätt. Näringslivet och den svenska entreprenörsandan är avgörande när vi bygger upp det civila försvaret igen, säger Carl-Oskar Bohlin.

Besöket gjordes tillsammans med Lena Rådström Baastad, nytillträdd landshövding i Örebro län sedan 1 mars.