Artikel från Kulturdepartementet

Dialog om kultursamverkan – för kultur i hela landet

Publicerad

Torsdag 8 juni möttes regionala kulturpolitiker från hela landet och kulturminister Parisa Liljestrand för dialog om kultursamverkansmodellen. Presentation av de kulturpolitiska prioriteringarna, den pågående översynen av modellen och kulturpolitiska utmaningar i regionerna var några av frågorna på agendan.

Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Maja Svae/Regeringskansliet

Samtalet, som leddes av Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand, inleddes med att kulturministern presenterade de politiska prioriteringarna och aktuella kulturpolitiska frågor. Sedan fick mötesdeltagarna som tillsammans representerar Sveriges alla regioner, tillfälle att presentera sina mest aktuella kulturpolitiska utmaningar.

Årets dialog handlade också om den pågående utredningen Översyn av kultursamverkansmodellen (dir.2022:103). Särskilde utredaren Mats Svegfors var på plats tillsammans med utredningssekreterare Nadja Ali för att berätta om hur arbetet fortskrider.

– Utredningen ger oss en möjlighet att ta reda på vad vi kan göra mer respektive mindre av för att ännu fler ska få komma in i den gemenskap som kulturen bidrar till att skapa. Kulturen har en tvådelad kraft, att ena och samtidigt kunna utmana och vidga våra vyer. Jag är säker på att det finns massor av goda exempel i regionerna som vi kan lära oss av nationellt, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Under mötet medverkade också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Samverkansrådet, och representanter från Myndigheten för kulturanalys. Syftet med den årliga dialogen om kultursamverkansmodellen är att skapa goda förutsättningar för samverkan så att modellen kan utvecklas och tillgängligheten till kultur öka i hela landet. 

Bakgrund

Kultursamverkansmodellen infördes 2012 för att föra kulturen närmare invånarna och öka regioners frihet och ansvar inom kulturområdet. Genom modellen fördelas statliga medel via Statens kulturråd till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län till exempelvis länsteatrar, dans, konserthus, regional musik, bild och form, regionala museer, enskilda arkiv, främjande av film och hemslöjd.